featured
  1. Haberler
  2. KAP Haber
  3. İmaş Makina, sermayesini %300 bedelsiz artıracak..

İmaş Makina, sermayesini %300 bedelsiz artıracak..

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İmaş Makina, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %300 bedelsiz artırarak 925 milyon TL’ye çıkaracak.

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 20.06.2024 tarihli toplantısında;

1.Şirketimizin 2.000.000.000 (İkimilyar) TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinden 231.250.000 (İkiyüzotuzbirmilyonikiyüzelli) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 925.000.000 (Dokuzyüzyirmibeşmilyon) TL çıkarılmasına, artırılacak tutarın 250.697.290 (İkiyüzellimilyonaltıyüzdoksanyedibinikiyüzdoksan) TL’si Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 443.052.710 (Dörtyüzkırküçmilyonelliikibinyediyüzon) TL’si Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle toplam 693.750.000 (altıyüzdoksanüçmilyonyediyüzellibin) TL artırılmasına,

2.Şirket sermayesinin %300 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 123.750.000 (Yüzyirmiüçmilyonyediyüzellibin) TL nominal değerli 123.750.000 adet (A) grubu ve 570.000.000 (Beşyüzyetmişmilyon) TL nominal değerli 570.000.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3.Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü” başlıklı 6’ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına (Ek) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,

4.Tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket’imiz temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

5.Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına oy birliği karar verilmiştir.”

İmaş Makina, sermayesini %300 bedelsiz artıracak..

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir